VAC645 10′ White Vacuum Hose Chemetron

SKU: VAC645 Category: Tag:

White Vacuum hose 10′ with male Chemetron fitting.